Cupressus arizonica

NOM I AUTOR:

Cupressus arizonica Greene

  • NOMS POPULARS: Xiprer blau. Cast. ciprés de Arizona
  • DISTRIBUCIÓ: Plantat com arbre forestal a les contrades
    àrides de la regió mediterrània.
  • DATA DE FLORACIÓ: Principis de primavera
  • MIDES: fins a 30 m
  • ETNOBOTÀNICA:

jardineria salvador cardero aguilera
Arbre de capçada cònico-ovoide i densa. Plantat i, excepcionalment, subespontani.
Com el seu nom indica es tracta d’una espècie originària d’Amèrica del Nord.

Tags: