Ephedra nebrodensis

NON I AUTOR
Ephedra nebrodensis Tineo ex Guss.

  • NOMS POPULARS: Èfedra major, èfedra vera. Cast: efedra fina
  • DISTRIBUCIÓ: Mitat est de la Península.
  • DATA DE FLORACIÓ: Abril i maig
  • MIDES: Arbust de fins a 1-1,5 m.
  • ETNOBOTÀNICA:

medicinal salvador cardero aguileratoxic salvador cardero aguilera

Arbust de color verd intens, de brancatge molt dens i no gaire fràgil. Al massís del Port la planta és de petita alçada, però les poblacions de la resta de la península són de tamany més alt.
Tags: