Pinus nigra ssp. salzmannii

NON I AUTOR
Pinus nigra Arnold ssp. salzmannii (Dunal) Franco

  • NOMS POPULARS: Pinassa, pi negral. Cast: Pino negral, pino salgareño
  • DISTRIBUCIÓ: Centre i est de la península, entre els 500 i 1000. m.
  • DATA DE FLORACIÓ: durant la primavera
  • MIDES: Arbre de fins a 40 m
  • ETNOBOTÀNICA:

medicinal salvador cardero aguilera

És el pi millor adaptat a l’estatge mitjà, entre els 500 i 1100 m aproximadament. També és la espècie que dona arbres de major dimensió, per tant hi pertanyen molts dels pins monumentals. Les últimes imatges corresponen al Pi Gros, exemplar que es troba al massís del Port. El poder de l’armada espanyola a l’edat mitjana es va deure, en gran part ,a la bona fusta d’aquests pins. Produeix acícules primes i llargues i pinyes petites i simètriques.
Tags: