Pinus pinea

NON I AUTOR
Pinus pinea L.

  • NOMS POPULARS: Pi pinyer, pi ver. Cast: Pino piñonero
  • DISTRIBUCIÓ: Prefereix les terres àcides del centre, est i sud peninsular.
  • DATA DE FLORACIÓ: durant la primavera
  • MIDES: Arbre de fins a 30 m
  • ETNOBOTÀNICA:

comestible salvador cardero aguileramedicinal salvador cardero aguilera

És un arbre de tronc recte i capçada arrodonida. Produeix acícules grosses i pinyes també grosses i de forma ovalada. El pi pinyer és l’únic de la zona mediterrània que fa fruits comestibles. No és un arbre autòcton però se el cultiva amb molta freqüència, prefereix sòls acidòfils per lo que viu amb dificultats en els terrenys bàsics.
l’última foto mostra com llueix aquest pi als jardins de la Villa Borghese a Roma.
Tags: