Asplenium ruta-muraria

NOM I AUTOR:

Asplenium ruta-muraria L. 1753

    • NOMS POPULARS: Falzia blanca. Cast.: adianto blanco, ruda de muros.
    • DISTRIBUCIÓ I HÀBITAT: General a la península, espècie pròpia d’escletxes murs de pedra, preferentment en calcàries.
    • MADURACIÓ D ‘ESPORES: de maig a Octubre
    • MIDES: frondes de fins a 20 cm
    • ETNOBOTÀNICA:

medicinal salvador cardero aguilera

Falaguera petita i molt ramificada. Frondes amb segments bipinnats, en forma de tascó i amb les vores denticulades o més o menys senceres. El peciol és fosc a la base i verdós a la resta del fronde.

Tags: