Acer pseudoplatanus

NOM I AUTOR:

Acer pseudoplatanus L.

    • NOMS POPULARS: plàtan fals. Cast.: arce blanco, arce sicómoro.
    • DISTRIBUCIÓ I HÀBITAT: Pirineus. Boscos caducifolius, especialment fagedes, amb sòls profunds i humits.
    • FLORACIÓ: maig
    • MIDES: 10-30 m
    • ETNOBOTÀNICA:

jardineria salvador cardero aguilera


Arbre alt, d’escorça llisa, en la qual es formen petites plaques que es van desprenent. Fulles grans, de 12 cm o més d’amplada, dividides en 5 lóbuls dentats i aguts. Ales del fruit més o menys tancades.
Tags: