Aràcnids

FAMÍLIA Araneidae. ORDRE Araneae. Teranyines a La Miliana a sobre d’un cirerer

Araneus diadematus. FAMÍLIA Araneidae. ORDRE Araneae. Nom popular Aranya de la creu, en castellà araña de jardín, araña de la cruz.

Araneus pallidus. FAMÍLIA Araneidae. ORDRE Araneae. Rep els mateixos noms que l’espècie anterior.

Argiope bruennichi. FAMÍLIA Araneidae. ORDRE Araneae. Nom popular, aranya vespa. En castellà, araña tigre, araña avispa o araña cestera.