Angiospermes

Divisió del regne vegetal que comprèn les plantes que produeixen les llavors protegides dintre d’una cavitat carpelar tancada o fruit. Aquest terme és oposat al de Gimnospermes.