Peixos

Alburnus alburnus. FAMÍLIA Cyprinidae. ORDRE Clupeiformes. Nom popular, alburn, en castellà, alburno.


Barbus barbus. FAMÍLIA Cyprinidae. ORDRE Clupeiformes. Nom popular barb comú, en castellà barbo.


Cyprinus carpio. FAMÍLIA Cyprinidae. ORDRE Clupeiformes. Nom popular, carpa, carpa d’Holanda, carpa europea.