Cupressus arizonica

NOM I AUTOR:

Cupressus arizonica Greene

 • NOMS POPULARS: Xiprer blau. Cast. ciprés de Arizona
 • DISTRIBUCIÓ: Plantat com arbre forestal a les contrades
  àrides de la regió mediterrània.
 • DATA DE FLORACIÓ: Principis de primavera
 • MIDES: fins a 30 m
 • ETNOBOTÀNICA:

jardineria salvador cardero aguilera
Arbre de capçada cònico-ovoide i densa. Plantat i, excepcionalment, subespontani.
Com el seu nom indica es tracta d’una espècie originària d’Amèrica del Nord.

Tags:

Cupressus sempervirens

NON I AUTOR
Cupressus sempervirens L.

 • NOMS POPULARS: Xiprer ver, ciprer. Cast: ciprés
 • DISTRIBUCIÓ: Plantat com a ornamntal i per a fer tanques.
 • DATA DE FLORACIÓ: Principis de primavera
 • MIDES: fins a 30 m
 • ETNOBOTÀNICA: 

medicinal salvador cardero aguilerajardineria salvador cardero aguilera

Arbre de port piramidal molt comú. Es pot trobar naturalitzat, tot i que habitualment apareix com a plantat. Es tracta d’una espècie molt longeva que pot assolir els mil anys de vida.

Tags: